Home

’ De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’


De Paulusschool…

  • is een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat.

Inzicht in je eigen gedrag en dat van de ander door vertrouwensoefeningen, groepsopdrachten, etc.

  • is een Cultuurschool met Kwaliteit!

Doorgaande leerlijnen beeldende vorming, dans/drama en muziek/zang. Gastlessen door kunstenaars, dans- en muziekdocenten , theater- en museumbezoek, cultuureducatie etc.

  • biedt gestructureerd onderwijs in jaargroepen.

Binnen de groep differentiëren wij op drie niveaus met extra oefenstof voor instructiegroepleerlingen én uitdaging voor plusleerlingen.

  • biedt betekenisvol onderwijs met concrete materialen.

Leerlingen leren het beste door de leerstof zoveel mogelijk in een concrete situatie te plaatsen, met behulp van interactieve werkvormen.

  • is een Katholieke Ontmoetingsschool.

Met een koppeling tussen hedendaagse normen en waarden en de verhalen uit het christelijk geloof.

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse klassen, maakt u dan een afspraak met ons, via tel: 079-3164834 of directie@paulus.unicoz.nl.

Tot ziens op De Paulusschool!

Corry Nederhof (directeur) & Miranda Holster (adjunct-directeur)

 

 

 

 

 

Archief