Onze school

De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’

We werken dagelijks met kinderen en hun ouders aan de KRACHT van elk kind, om een goede basis te leggen op weg naar volwassenheid. We doen dit vanuit de inspiratie van het Katholiek geloof.

Uitgaan van de KRACHT van elk kind betekent voor ons: 

  • Het opdoen van zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op elk gebied;
  • Jezelf mogen zijn in gezamenlijkheid en een sfeer van vertrouwen;
  • Zoveel mogelijk succeservaringen opdoen en leren omgaan met teleurstellingen;
  • Talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten;
  • Zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen in denken en doen (eigenaarschap);
  • Creatief denken door het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen;
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende en nieuwsgierige houding;

Dit alles om kinderen op een positief weerbare manier te laten participeren in de maatschappij van de 21ste eeuw!

Katholieke basisschool De Paulusschool is één van de eerste basisscholen van Zoetermeer en bestaat dit schooljaar 55 jaar. De Paulusschool valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een ontmoetingsschool in het oude centrum van Zoetermeer. Onze school telt een kleine 400 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen.

Het hoofdgebouw ligt aan de Dr. J.W. Paltelaan 5 en is gelegen aan een vijver in een natuurlijke omgeving met veel groen. Voor twee bovenbouwgroepen (groep 6-7 en groep 7) maken wij gebruik van het nieuwe schoolgebouw van onze collega's van IKC Stella Nova aan het Willem Alexander Plantsoen. 

De kinderen van verschillende afkomst en uit diverse wijken ontmoeten elkaar bij ons op school. In een ontspannen sfeer begeleiden de leerkrachten de kinderen tijdens hun ontwikkeling.