Zorg voor uw kind

Zorg

Differentiatie is een van de uitgangspunten van De Paulusschool. Om dit doel te bereiken, observeren en toetsen wij regelmatig kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Binnen onze school wordt gewerkt met een vaste procedure van toetsen, groepsplannen, diagnosticeren en leerlingbesprekingen. Hierbij werken wij nauw samen met de onderwijs-adviesdienst (OA) in Zoetermeer. De coördinatie van specifieke zorg voor bepaalde leerlingen is in handen van onze intern begeleiders Monique Smits (groep 1-2 t/m 4) en Jiska de Jong (groep 5 t/m 8). Om die specifieke zorg te kunnen bieden werken wij samen met diverse externe zorginstanties in de regio, zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, fysiotherapie, etc.

De Paulusschool werkt samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs (zie website www.passendonderwijszoetermeer.nl) waarop de stappen terug te vinden zijn die we in samenwerking met ouders maken, indien meer externe hulp of begeleiding gewenst is. U kunt ook dit filmpje bekijken voor meer info over het zogenaamde IHI-overleg.

X