Zorg

Zorg voor uw kind

Differentiatie is een van de uitgangspunten van De Paulusschool. Om dit doel te bereiken, observeren en toetsen wij regelmatig kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Binnen onze school wordt gewerkt met een vaste procedure van toetsen, groepsplannen, diagnosticeren en leerlingbesprekingen. Hierbij werken wij nauw samen met de onderwijs-adviesdienst (OA) in Zoetermeer. De coördinatie van specifieke zorg voor bepaalde leerlingen is in handen van onze intern begeleiders Monique Smits (groep 1-2 t/m 4) en Jiska de Jong (groep 5 t/m 8). Om die specifieke zorg te kunnen bieden werken wij samen met diverse externe zorginstanties in de regio, zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, fysiotherapie, etc.

 

X