Welkom op de pagina van groep 7A

In het schooljaar 2022-2023 krijgen de 25 talenten van groep 7a les van juf Mariëlle en juf Simone. 

Groep 7 is een bijzonder jaar, omdat we het theoretisch en het praktisch verkeersexamen doen. Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 7 het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. 

De Engelse lessen zijn in groep 7 anders dan voorheen. Wij leren dit jaar ook de grammatica. Aan het einde van dit schooljaar kunnen de kinderen zinnen vragend en ontkennend maken met én zonder gebruik van een hulpwerkwoord. 

De vakken gym en dans/drama hebben wij op dinsdag en vrijdag. Op deze dagen dienen de gymkleding en gymschoenen meegenomen te worden. 

We maken er een gezellig jaar van! 

 Juf Marielle (ma, di , vr) en juf Simone (wo, do)
marielle.vanraaij@paulus.unicoz.nl 

Simone.rog@paulus.unicoz.nl 

 Bijlagen:

Basispoort – handleiding ouders nieuwe thuis inlog voor leerlingen

Samenvattingen zaakvakken:

naut

meander

brandaan

Engels chapter 2

Engels chapter 3

engels chapter 4

Agenda groep 7a

X