Welkom op de pagina van groep 7A

In het schooljaar 2021-2022 krijgen de 28 talenten van groep 7a les van juf Martha.

Groep 7 is een bijzonder jaar, omdat we het theoretisch en het praktisch verkeersexamen doen. Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 7 het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

De Engelse lessen zijn in groep 7 anders dan voorheen. Wij leren dit jaar ook de grammatica. Aan het einde van dit schooljaar kunnen de kinderen zinnen vragend en ontkennend maken met én zonder gebruik van een hulpwerkwoord.

Voor gym en dans/drama werken we dit jaar in blokken van (ongeveer) 4 weken. We hebben een blok met gym op maandag en gym dinsdag óf een blok met gym op maandag en dans/drama op vrijdag. De dagen staan vermeld in de groepsagenda.

Voor meer informatie zie algemene informatie groep 7a: Informatie begin schooljaar 2021-2022

We maken er een gezellig jaar van!

 

Juf Martha
Martha.bergen@paulus.unicoz.nl

 

Bijlagen:

Basispoort – handleiding ouders nieuwe thuis inlog voor leerlingen

samenvattingen zaakvakken

naut

meander

brandaan

Engels chapter 2

Engels chapter 3

engels chapter 4

Agenda groep 7a

X