Home

De Paulusschool, dé DORPSschool van Zoetermeer!

DORPS staat voor:

  • oog voor Differentiatie,
  • gericht op Ontwikkeling,
  • Respect voor elkaar,
  • een goed Pedagogisch klimaat en
  • Samen werken is samen leren en spelen!

Katholieke basisschool De Paulusschool is één van de eerste basisscholen van Zoetermeer en bestaat ruim
50 jaar. De Paulusschool valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een ontmoetingsschool in het oude centrum van Zoetermeer. Ruim 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen, gaan hier dagelijks naar school om samen te leren en te spelen.

De Paulusschool ligt aan de Dr. J.W. Paltelaan 5 en is gelegen aan een vijver in een natuurlijke omgeving met veel groen. Sinds oktober 2011 hebben we een nieuw schoolgebouw met ruime lokalen.

De kinderen van verschillende afkomst en uit diverse wijken ontmoeten elkaar bij ons op school.
In een ontspannen sfeer begeleiden de leerkrachten de kinderen tijdens hun ontwikkeling. De vijf kleutergroepen (met kinderen van 4 t/m 6 jaar) werken nauw samen volgens een gezamenlijk kleuterplan. De groepen 3 t/m 8 werken met het jaarklassensysteem, gedifferentieerd in drie niveaugroepen, waarbij wij rekening houden met verschillen van kinderen.

De school beschikt over een schoolzorgplan. Een ambulante interne begeleider coördineert en bewaakt de leerlingenzorg en begeleidt de leerkrachten hierbij. Elke groep heeft minimaal 2 computers met aansluitingen op het Kennisnet. De ICT-ers en de i-coaches  begeleiden het team bij het werken met computers.
Ons team kent ook specialisten voor het lezen, gedrag, omgaan met kleuters, gym en de Kanjertraining. Samen staan wij voor een deskundige school waar kinderen veel leren in een goede sfeer.

Corry Nederhof (directeur)
Miranda Holster (adjunct-directeur)

 

 

 

Archief