Schooltijden

Alle leerlingen op De Paulusschool hebben een continurooster op school, met vier gelijke schooldagen (8.45-14.30 uur) en een vrije woensdagmiddag (8.45-12.15 uur). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen alle leerlingen op school.

Groep 1-2 t/m 8 (locatie hoofdgebouw en dependance Stella Nova) 

Maandag                   08.45 – 14.30

Dinsdag                     08.45 – 14.30

Woensdag                 08.45 – 12.15    ‘s-middags vrij

Donderdag                08.45 – 14.30

Vrijdag                       08.45 – 14.30

 

Een uitzondering op de schooltijden kan incidenteel voor een bepaalde groep worden gemaakt. Dit heeft te maken met de lestijd van de gymlessen aan het begin van de ochtend (zie schoolkalender).

 

Regels bij de start van de schooldag

 • De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open (vanaf 8.35 uur).
 • Alle kinderen lopen de kortste route naar hun eigen lokaal.
 • Als je naar boven moet, dan neem je de trap die het dichtst bij je lokaal is.
 • Na twee jaar is het zelfstandig naar binnengaan van de school voor de kinderen heel vanzelfsprekend geworden. Er is in de gangen ‘s ochtends meer rust en ruimte voor de kinderen. Ook hebben de leerkrachten vanaf 8.45 uur alle aandacht voor hun groep. Bovendien bevordert dit de zelfstandigheid. 

  Wij willen deze regel dus blijvend maken; de kinderen komen ‘s ochtends zélf de school binnen! De groepen 1/2 aan de achterkant van de school en de groepen 3 t/m 8 door de hoofdingang. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk; bijvoorbeeld voor een kleuter die komt wennen, een zeer dringende situatie of een jarige. Daarnaast kunt u, als u dat leuk vindt, om 14.30 (of op woensdag om 12.15) eens een kijkje komen nemen in de klas.  

Regels aan het einde van de schooldag

 • Bij het naar buiten gaan begeleiden de leerkrachten de groepen 1-2 t/m 4 naar buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten.
 • De leerlingen van de groepen 1-2 worden op het kleuterplein opgehaald (achterzijde van de school).
 • De leerlingen van de groepen 1-2 t/m 4 mogen pas vertrekken, als de leerkracht gezien heeft dat het kind wordt opgehaald.
 • Leerlingen uit groep 1-2 mogen niet alleen naar huis.
 • Wordt een leerling door een ander opgehaald dan gebruikelijk, dan vragen wij u dit ons van tevoren door te geven aan de groepsleerkracht.

Regels bij de start van de schooldag

 • De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open (vanaf 8.35 uur). De leerlingen uit de groepen 1-2 en hun ouders/verzorgers maken zoveel mogelijk gebruik van de ingang aan de achterzijde van het gebouw. De andere leerlingen komen via de ingang aan de voorzijde naar binnen.
 • Alle kinderen lopen de kortste route naar hun eigen lokaal.
 • Als je naar boven moet, dan neem je de trap die het dichtst bij je lokaal is.
 • Ouders mogen meelopen naar het lokaal van hun kind om daar afscheid te nemen.
 • Om 08.45 uur gaat de zoemer en gaan de deuren van de klaslokalen dicht. Dan starten de lessen en verlaten ouders/verzorgers zo stil mogelijk de school via de dichtstbijzijnde uitgang.
 • Bij het verlaten van de school de deuren goed sluiten in verband met de veiligheid.

Regels aan het einde van de schooldag

 • Bij het naar buiten gaan begeleiden de leerkrachten de groepen 1-2 t/m 4 naar buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten.
 • De leerlingen van de groepen 1-2 worden op het kleuterplein opgehaald (achterzijde van de school).
 • De leerlingen van de groepen 1-2 t/m 4 mogen pas vertrekken, als de leerkracht gezien heeft dat het kind wordt opgehaald.
 • Leerlingen uit groep 1-2 mogen niet alleen naar huis.
 • Wordt een leerling door een ander opgehaald dan gebruikelijk, dan vragen wij u dit ons van tevoren door te geven aan de groepsleerkracht.
X