Schooltijden

Alle leerlingen op De Paulusschool hebben een continurooster op school, met vier gelijke
schooldagen (8.45-14.30 uur) en een vrije woensdagmiddag (8.45-12.15 uur). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen alle leerlingen op school.

Groep 1-2 t/m 6 en 8 (locatie hoofdgebouw)

Maandag                   08.45 – 14.30

Dinsdag                     08.45 – 14.30

Woensdag                 08.45 – 12.15    ‘s-middags vrij

Donderdag                08.45 – 14.30

Vrijdag                       08.45 – 14.30

Groep 7  (locatie de Jacobsvlinder) 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag            08.30 – 14:15

Woensdag                                                                    08.30 – 12:00

Een uitzondering op de schooltijden kan incidenteel voor een bepaalde groep worden gemaakt. Dit heeft te maken met de lestijd van de gymlessen aan het begin van de ochtend (zie schoolkalender).

 

Regels bij de start van de schooldag

 • De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open (vanaf 8.35 uur). De leerlingen uit de groepen 1-2 en hun ouders/verzorgers maken zoveel mogelijk gebruik van de ingang aan de achterzijde van het gebouw. De andere leerlingen komen via de ingang aan de voorzijde naar binnen.
 • Alle kinderen lopen de kortste route naar hun eigen lokaal.
 • Als je naar boven moet, dan neem je de trap die het dichtst bij je lokaal is.
 • Ouders nemen afscheid van hun kind op het plein. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld als uw kind net komt wennen op school of als u even wilt helpen bij het inleveren van de traktatie.
 • Om 08.45 uur gaat de zoemer en gaan de deuren van het klaslokaal dicht, zodat de lessen kunnen starten. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is op school?
 • Bij het verlaten van de school de deuren goed sluiten in verband met de veiligheid.

Regels aan het einde van de schooldag

 • Bij het naar buiten gaan begeleiden de leerkrachten de groepen 1-2 t/m 4 naar buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten.
 • De leerlingen van de groepen 1-2 worden op het kleuterplein opgehaald (achterzijde van de school).
 • De leerlingen van de groepen 1-2 t/m 4 mogen pas vertrekken, als de leerkracht gezien heeft dat het kind wordt opgehaald.
 • Leerlingen uit groep 1-2 mogen niet alleen naar huis.
 • Wordt een leerling door een ander opgehaald dan gebruikelijk, dan vragen wij u dit ons van tevoren door te geven aan de groepsleerkracht.