Welkom op de pagina van groep 3a

Op deze groepspagina treft u het laatste nieuws, recente foto’s en de groepsagenda.

Juf Lieke is er op maandag, dinsdag en vrijdag (om en om), Juf Cécile staat op woensdag, donderdag en vrijdag (om en om) voor de groep.

Ja, we leren lezen en schrijven in groep 3!

We krijgen in het eerste half jaar alle letters aangeboden en leren steeds meer en langere woorden te lezen. Als we alle letters kennen, starten we de tweede helft van het jaar met nieuwe moeilijkheden; we leren langere woorden met meerdere spellingsregels lezen en schrijven. Bijv. woorden die eindigen met de -b en de -d en meerdere medeklinkers aan het begin of aan het eind van een woord. Ook besteden we aandacht aan het begrijpen van teksten en het spellen van klankzuivere en-niet klankzuivere woorden. We leren alle letters eerst los te schrijven en gaan ze later in het jaar aan elkaar leren schrijven.

En natuurlijk leren we ook rekenen!

Zo komen eerst de getallenlijn, splitsen en de onderdelen tijd, geld en meetkunde aan bod en gaan we de sommen tot de 20 steeds verder automatiseren. Later gaan we kijken of we steeds meer en sneller plus- en splitssommen kunnen maken en we leren de getallenlijn tot 100 leren te gebruiken. We proberen langzaamaan steeds minder het rekenrekje te gebruiken. Als we gaan klokkijken weten we de tijd in uren en halve uren, maar weten we ook hoe laat het is na bijv. 3 uur.

En we doen nog meer!

Het Spelend Leren, wat we bij de kleutergroepen uitgebreid doen, zetten we voort in groep 3. De cultuurvakken staan vaak op het rooster en we gymmen in de Driesprong. Natuurlijk staan er ook een aantal excursies op de planning; we gaan naar een voorstelling en naar een museum. Onze eigen kunsten showen we graag een keer tijdens het Open Podium.

Juf Lieke en Juf Cécile
Lieke.vandijk@paulus.unicoz.nl
cecile.visser@paulus.unicoz.nl

Agenda groep 3a

X