Dit schooljaar krijgen de 24 kanjers van groep 4B op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) les van juf Suzanne en op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag les van juf Astrid. Ons motto is “We maken er een SPEKtaculair jaar van!”

In groep 4 gaan we veel verschillende nieuwe dingen leren. We gaan beginnen met “echte” taallessen en leren dan o.a. hoe een zin is opgebouwd, wat voorzetsels, tegenstellingen en werkwoorden zijn en oefenen het alfabet. We gaan de hoofdletters leren schrijven en in het voorjaar leren we met vulpen schrijven. Er komen verschillende spellingsregels aan bod. Uiteraard leren we alle tafels, automatiseren we sommen tot en met 20 en gaan we sommen maken tot 100 met behulp van de getallenlijn. Met klokkijken gaan we verder met de kwartieren en de digitale tijd. Natuurlijk blijven we ook heel veel lezen uit onze schoolbibliotheek, is er gym en mogen we genieten van de verschillende cultuurvakken! Thematisch werken speelt in groep 4 ook een belangrijke rol. De kinderen ontwikkelen zo een onderzoekende houding. Op een speelse manier verkennen we de wereld om ons heen door het zelf bedenken van oplossingen, redeneren, analyseren en het ontdekken van verschillen en overeenkomsten. Er zitten technieklessen tussen en opdrachten met constructiemateriaal. Het rollenspel met Playmobil leert ons aandacht te hebben voor de verschillende functies van de personages en kunnen daardoor met elkaar een samenhangend spelverhaal maken. Voor meer informatie: zie het document algemene informatie groep 4B wat u kunt vinden in het eerste bericht in Parro.

 

Groetjes,

Juf Astrid en Juf Suzanne

Astrid.vaniterson@paulus.unicoz.nl
Suzanne.mens@paulus.unicoz.nl

Agenda groep 4b