Welkom op de pagina van groep 4b

Dit schooljaar krijgen de 23 kanjers van groep 4b op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) les van juf Suzanne en op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag les van juf Astrid.

Ons motto is “We maken er een monsterlijk leuk jaar van!” Er zijn allerlei vrolijke, grappige en gekke monsters te vinden in de klas.

In groep 4 gaan we veel verschillende nieuwe dingen leren. We gaan beginnen met “echte” taallessen en leren dan o.a. hoe een zin is opgebouwd, wat voorzetsels, tegenstellingen en werkwoorden zijn en het alfabet. We gaan de hoofdletters leren schrijven en in het voorjaar leren we met vulpen schrijven. Er komen verschillende spellingsregels aan bod. Uiteraard leren we alle tafels, automatiseren we sommen tot en met 20 en gaan we sommen maken tot 100 met behulp van de getallenlijn. Met klokkijken gaan we verder met de kwartieren en de digitale tijd. Natuurlijk blijven we ook heel veel lezen uit onze nieuwe schoolbibliotheek, is er gym en mogen we genieten van de verschillende cultuurvakken. Thematisch werken speelt in groep 4 ook een belangrijke rol. De kinderen ontwikkelen zo een onderzoekende houding. Op een speelse manier verkennen de wereld om ons heen door het zelf bedenken van oplossingen, redeneren, analyseren en het ontdekken van verschillen en overeenkomsten. Er zitten technieklessen tussen en opdrachten met constructiemateriaal. Het rollenspel met Playmobil leert ons aandacht hebben voor de verschillende functies van de personages en kunnen daardoor met elkaar een samenhangend spelverhaal maken.

Voor meer informatie: Informatie voor ouders groep 4b 2021-2022

We maken er een gezellig en leerzaam jaar van!

Juf Suzanne en juf Astrid

Agenda groep 4b

X