Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) van de Paulusschool is heel actief betrokken bij het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van de jaarlijkse activiteiten die op school plaatsvinden. Ongeveer 9 maal per jaar komt de OR bijeen om de plannen voor deze activiteiten te bespreken, uit te werken en te evalueren. Daarnaast nemen leden van de OR gedurende het schooljaar actief deel aan diverse activiteiten/commissievergaderingen.

Ouders van De Paulusschool kunnen zitting nemen in de OR van de school. De OR is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging van de school. Jaarlijks nodigt de OR alle ouders uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze avond legt de OR (financieel) verantwoording af over het afgelopen schooljaar.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de OR een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe u het schoolgeld van € 45,00 euro kunt betalen. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 35,00 voor het schoolreisje.

Er is een regeling voor gezinnen die meerdere kinderen op school hebben. Deze regeling wordt elk jaar opnieuw tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Heeft u vragen over de manier van betalen? Neem dan contact op met de penningmeester van de OR of de directie.

Oudervereniging Paulusschool – Meerkoet

2712 JX Zoetermeer
Rekeningnummer: NL72INGB0005474083

Leden van de OR

Voorzitter:          Charlotte Dragt-v/d Mark (Lux, groep 1/2c – Puk, groep 7a)

Penningmeester:    Susan Opdam-van Viegen (Tim, groep 5a – Elin, groep 8a)

Leden:
Monique Venderbos (Melanie, groep 8b)
Stephanie Elsinga (Yasmine, groep 8b)
Stefanie Lazarom (Tim, groep 3a)
Romina Wiggers-van Rookhuizen (Ruben groep 1/2b – Julian, groep 3a)
Kirsten van den Berg-Los (Tygo, groep 4a – Evi, groep 7b)
Petra Belt-Dijkhuis (Devin, groep 8a)
Mitzi Twigt (Aimée, groep 1/2c)
Angela Bronkhorst (Sem, groep 5a)
Vanessa van Bohemen (Mike, groep 5a)
Elisabeth Streur (Wesley, groep 3b – Daley groep 3b)
Petra Hoefnagel-Kralt (Lizzy, groep 3a – Zoë, groep 6 – Quinn, groep 8b)
Elisabeth Visser (Maxime, 1/2c)

OR-mail: or@paulus.unicoz.nl

Vanuit De Paulusschool werkt juf Rianda (evenementencoördinator) samen met de ouderraad.

 

X