Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) van de Paulusschool is heel actief betrokken bij het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van de jaarlijkse activiteiten die op school plaatsvinden. Ongeveer 9 maal per jaar komt de OR bijeen om de plannen voor deze activiteiten te bespreken, uit te werken en te evalueren. Daarnaast nemen leden van de OR gedurende het schooljaar actief deel aan diverse activiteiten/commissievergaderingen.

Ouders van De Paulusschool kunnen zitting nemen in de OR van de school. De OR is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging van de school. Jaarlijks nodigt de OR alle ouders uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze avond legt de OR (financieel) verantwoording af over het afgelopen schooljaar.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de OR een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe u het schoolgeld van € 45,00 euro kunt betalen. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 35,00 voor het schoolreisje.

Er is een regeling voor gezinnen die meerdere kinderen op school hebben. Deze regeling wordt elk jaar opnieuw tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Heeft u vragen over de manier van betalen? Neem dan contact op met de penningmeester van de OR of de directie.

Oudervereniging Paulusschool – Meerkoet

2712 JX Zoetermeer
Rekeningnummer: NL72INGB0005474083

Leden van de OR

Voorzitter:          Charlotte Dragt-v/d Mark (Lux, groep 1/2c – Puk, groep 8a)

Penningmeester:    Susan Opdam-van Viegen (Tim, groep 6)

Leden:
Stefanie Lazarom (Tim, groep 4a)
Romina Wiggers-van Rookhuizen (Ruben groep 1/2b – Julian, groep 4a)
Kirsten van den Berg-Los (Tygo, groep 6 – Evi, groep 8b)
Mitzi Twigt (Aimée, groep 3b – Lola-Mae, groep 1/2A
Angela Bronkhorst (Sem, groep 5/6)
Vanessa van Bohemen (Mike, groep 6)
Elisabeth Streur (Wesley, groep 4a – Daley groep 4b)
Petra Hoefnagel-Kralt (Lizzy, groep 4a – Zoë, groep 7)
Elisabeth Visser (Maxime, 4a)
Francis Vermeulen (Riley, 1/2b)

OR-mail: or@paulus.unicoz.nl

Vanuit De Paulusschool werkt juf Rianda (evenementencoördinator) samen met de ouderraad.