De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!

De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!

Welkom op de website van De Paulusschool…

…een katholieke basisschool in het dorp van Zoetermeer. De Paulusschool bestaat al ruim 60 jaar en valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Onze school telt ongeveer 380 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen.

De missie
Wij dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met zoveel mogelijk kennis en vaardigheden met de bedoeling om hen op een positief weerbare manier te laten participeren in de maatschappij. 

Elke dag een beetje beter!  

De visie
‘De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’ 

We werken dagelijks met kinderen en samen met hun ouders aan de KRACHT van elk kind, om een goede basis te leggen op weg naar volwassenheid.  

 Onze vijf pijlers zijn het fundament van de Paulusschool:

    1. Kanjerschool;
    2. Cultuurschool met Kwaliteit;
    3. Klassiek-modern onderwijs;
    4. Betekenisvol onderwijs;
    5. Katholieke ontmoetingsschool;

Voor een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs verwijzen wij u graag naar onze schoolgids. Komt u gerust ook eens een kijkje nemen op onze school!

Marieke Vreeburg – Directeur
Walter Dekker – Adjunct-directeur

Bekijk onze video

Bekijk onze Facebookpagina

Een kijkje in onze school

Word jij onze nieuwe collega?